Skip to content

CardioChek Plus

Upprunalegt verð 123.170 kr - Upprunalegt verð 123.170 kr
Upprunalegt verð
123.170 kr
123.170 kr - 123.170 kr
Verð 123.170 kr


 

 

CardioChek PA mælirinn er tækni til að framkvæma hraðpróf fyrir bæði blóðfitu og glúkósa í blóði. Blóðfitan sem hraðprófið mælir er  magn heildarkólesterol, HDL og þríglýseríð í blóði og sjálfvirkt reiknað gildi fyrir LDL á 40μl af heilblóði háræða eða bláæða úr fingri. Hraðprófið tekur um 2 mín. Einn prófunarstrimill er fyrir blóðfitu og annar fyrir glúkósa. 

 

 


CardioChek notar Bluetooth® tækni til að auðvelda gagnaflutning.

CardioChek notar Bluetooth® tækni til að auðvelda gagnaflutning.

PTS Connect™ millistykkið veitir Bluetooth-tengingu milli CardioChek PA eða CardioChek Plus greiningartækjanna með PTS Connect prentara eða öðrum gagnastjórnunarkerfum þriðja aðila*.

Með auðveldri uppsetningu og einföldum pörunarleiðbeiningum geta notendur flutt gögn á fljótlegan hátt yfir á flest Bluetooth-útbúin kerfi sem keyra Windows eða Android.

 

Kólesterol er ein tegund blóðfitu sem gegnir mikilvægu hlutverki í líkamanum. Allar frumur líkamans þurfa á því að halda en vandamál skapast þegar meira magn er af kólesteroli í blóði en líkaminn þarf. Hækkað kólesterol er einn af þremur stærstu áhættuþáttum kransæðasjúkóma hérlendis auk reykinga og hækkaðs blóðþrýstings. Mikilvægt er að mæla kólesteról og bregðast við ef það mælist hækkað. Til eru fleiri en ein gerð af kólesteróli. Þegar blóðfita er rannsökuð eru eftirtaldar mælingar oftast gerðar: Heildarkólesteról.LDL-kólesteról. Þetta efni er stundum kallað „vonda kólesterólið“. Það er vegna þess að fylgni er á milli hás LDL-kólesteróls og hættunnar á hjartaáföllum, heilablóðfalli og fleiri sjúkdómum.HDL-kólesteról. Þetta efni er stundum kallað „góða kólesterólið“ vegna þess að öfug fylgni er á milli HDL-kólesteróls og hjarta- og æðasjúkdóma. Þetta þýðir að því hærra sem HDL-kólesteról er, því minni er hættan á hjarta- og æðsjúkdómum.Þríglýseríðar. Þessi fita er annars eðlis en kólesteról. Hátt magn þríglýseríða í blóði er talið auka líkurnar á hjarta- og æðasjúkdómum.

Viðmiðunargildi blóðfitu (viðmiðin eru fengin frá National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) and Department of Health cholesterol guidelines) fyrir heilbrigða einstaklinga sem ekki hafa greinst með hjarta- eða æðasjúkdóm eru:

  • Heildarkólesteról á ekki að vera hærra en 5,0 mmol/L. 
  • LDL-kólesteról á ekki að vera hærra en 3,0 mmol/L. 
  • HDL-kólesteról á ekki að vera lægra en 1,55 mmol/L. 
  • Þríglýseríðar eiga ekki að vera hærri en 1,7 mmol/L. 

Fyrir einstaklinga sem hafa greinst með hjarta- eða æðasjúkdóm gilda eftirtalin viðmiðunargildi fyrir heildarkólesteról og LDL-kólesteról (viðmiðin eru fengin frá European Society of Cardiology (ESC)):

Heildarkólesteról á ekki að vera hærra en 4,0 mmol/L.

LDL-kólesteról á ekki að vera hærra en 2,0 mmol/L.

CardioChek P•A uppfyllir CRMLN viðmið fyrir heildarkólesteról og HDL kólesteról byggt á nákvæmni, nákvæmni og heildarskekkju (TE). LDL kólesteról sýndi framúrskarandi fylgni við. Þrátt fyrir að CRMLN bjóði ekki upp á vottun fyrir þríglýseríð, bar þessar niðurstöður vel saman hvað varðar nákvæmni og samsvörun við sjálfvirkar aðferðir sem keyrðar eru á CRMLN rannsóknarstofunni.

CardioChek P•A býður upp á val við hefðbundnar blóðrannsóknir á rannsóknarstofu og veita meiri sveigjanleika og skilvirkni við að framkvæma venjubundnar rannsóknir. Að auki gerir CardioChek P•A læknum kleift að fá tafarlausar niðurstöður og bjóða sjúklingum augliti til auglitis ráðgjöf til að hjálpa til við að stjórna ástandi þeirra.